İŞTE KIYAMETİN GERÇEKLEŞMEYİ EN BEKLEYEN EN BÜYÜK 9 ALAMETİ…

A+
A-
İŞTE KIYAMETİN GERÇEKLEŞMEYİ EN BEKLEYEN EN BÜYÜK 9 ALAMETİ…

Mehdi Aleyhisselam’ın Gelmesi Ahir zamanda Muhammed bin Abdullah isimli Ehli Beyt’ten birisi, doğu tarafından çıkacak ve Allah onunla bu dini güçlendirecektir. O kişi, Fatıma Radiyallahu Anha’nın soyundan, Hasan Radiyallahu Anhuma yoluyla gelir. Alnı şakaklarına kadar açık, burnu uzun ve kıvrık, uç tarafı ince ve ortası kemerlidir. Doğu tarafından, bayrakları siyah olan bir topluluk onun zaferine yardımcı olacak, onun alt yapısını kuracak ve ordusunu oluşturacaktır.

İŞTE KIYAMETİN GERÇEKLEŞMEYİ EN BEKLEYEN EN BÜYÜK 9 ALAMETİ...
Mesih Deccal’in Gelmesi Mesih kelimesinin 50 tane manası vardır. Bunların içinde ‘doğru söyleyen’ ile ‘saptıran yalancı’ gibi birbirinin zıddı manalar da vardır. Mesih Deccal ise, insanlık için yaratılmış en büyük fitnelerden birisi olup çok yalan söyleyen ve insanları saptırandır. Ona Mesih denme sebebi iki gözünden birinin silik olması veya yeryüzünün tamamını kırk günde dolaşarak ayak basmadık bir yer bırakmayacak olması da olabilir.
İŞTE KIYAMETİN GERÇEKLEŞMEYİ EN BEKLEYEN EN BÜYÜK 9 ALAMETİ...
İsa Mesih Aleyhisselam’ın Yeryüzüne İnmesi Mesihlerin ikincisidir. Allah Azze ve Celle onu babası olmaksızın Meryem Aleyhesselam’dan doğmasını takdir ettiği, Allah’ın kelimesi ve kendinden bir ruh olan İsa Aleyhisselam’dır. Allah-u Teâlâ, Kur’an’ı Kerim’de İsa (Aleyhisselam)’ın öldürülmediğini ve çarmıhada gerilmediğini, başka birinin ona benzetildiğini ve o benzetilen kişiyi öldürdüklerini, Allah’ın İsa’yı kendine yükselttiğini, dolayısıyla halen diri olduğunu haber vermektedir. Allah-u Teâlâ, Kur’an’ı Kerim’de İsa Aleyhisselam’ın kıyametin yaklaşması hakkında bir alamet olduğunu bildirmektedir. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: “Biz Allah’ın Rasulü olan Meryem oğlu İsa’yı öldürdük demelerinden dolayı Yahudileri yıldırım çarptı. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat o öldürdükleri kendilerine İsa’ya benzetildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana kuşku içindedirler. Bu hususta tam bir bilgileri yoktur, sadece zanna uyuyorlar. Onu yakînen öldürmediler. Bilakis Allah onu kendisine yükseltti. Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.”
İŞTE KIYAMETİN GERÇEKLEŞMEYİ EN BEKLEYEN EN BÜYÜK 9 ALAMETİ...
Ye’cüc ve Me’cüc’ün Ortaya Çıkışı Allah-u Teâlâ, İsa Aleyhisselam’ın eliyle Deccal fitnesini ortadan kaldırdıktan sonra diğer büyük bir fesat daha ortaya çıkacaktır ki o da, Ye’cüc ve Me’cüc isimli iki kavmin yeryüzünü istila etmeleridir. Bu olay İsa Aleyhisselam henüz hayattayken olacaktır.
İŞTE KIYAMETİN GERÇEKLEŞMEYİ EN BEKLEYEN EN BÜYÜK 9 ALAMETİ...
Üç Büyük Çöküntü (Hasıf) Kıyametin kopmasından önce vuku bulacak büyük alametlerin zikredildiği hadiste üç büyük hasıftan bahsedilmekte, ancak bunun teferruatı hakkında pek bilgi verilmemektedir. Kıyametin büyük alametlerinden biri olarak zikredilen bu hasıf, yerin çökmesi şeklinde olacaktır. Bu çöküntülerden birisi yeryüzünün doğusunda, diğeri batısında ve üçüncüsü de Arap yarımadasında olacaktır. Bu çöküntüler henüz gerçekleşmemiştir, şimdiye kadar gerçekleşen irili ufaklı çöküntüler küçük çöküntü kısmından olup küçük alametler kısmındandır, Allah en doğrusunu bilendir.
İŞTE KIYAMETİN GERÇEKLEŞMEYİ EN BEKLEYEN EN BÜYÜK 9 ALAMETİ...
Duhân (Duman) Kıyametin büyük alametlerinden dumandır bu duman hakkında Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de bu duman hadisesinden çeşitli kereler bahsetmiş ve kısmen teferruatını haber vermiştir. Buna göre kıyamete yakın bir vakitte apaçık olacak ve herkes tarafından görülecek bir duman gökle yer arasında meydana gelerek insanları saracaktır.
İŞTE KIYAMETİN GERÇEKLEŞMEYİ EN BEKLEYEN EN BÜYÜK 9 ALAMETİ...
Güneşin Batıdan Doğması Kıyametin büyük alametlerinin yedincisi güneşin, her zamankinin aksine doğudan değil de battığı yerden doğmasıdır. Bu hususta Kadı İyad (Rahmetullahi Aleyh)’in dediği gibi; bunun gibi kıyamet alametlerine dair olan hadisler, Ehli Sünnete mensup bütün fıkıh, hadis ve kelam âlimleri tarafından zahirî manalarıyla kabul edilmiş ve başka türlü yorumlanmamıştır.
İŞTE KIYAMETİN GERÇEKLEŞMEYİ EN BEKLEYEN EN BÜYÜK 9 ALAMETİ...
Dabbetü’l-Arz’ın Ortaya Çıkması Kıyamete oldukça yakın bir vakitte ortaya çıkacak alışkın olunmayan alametlerden biride Dabbe’nin canlı hayvanın bir kuşluk vakti insanların arasına çıkması ve onlarla konuşmasıdır.
İŞTE KIYAMETİN GERÇEKLEŞMEYİ EN BEKLEYEN EN BÜYÜK 9 ALAMETİ...
İnsanları Önüne Katıp Sevk Eden Ateş Kıyametin büyük alametlerinin sonuncusu ise, Yemen’in Aden ile Hadramevt şehirleri civarından büyük bir ateş çıkmasıdır. Bu ateş insanları kuzeye, Şam topraklarına yani Şam topraklarıyla kastedilen alan, bugünkü Suriye topraklarına ilaveten Ürdün, Irak ve Türkiye topraklarından bir kısmını içine alan geniş bir bölgedir. İşte bu bölgeye doğru göç etmek zorunda bırakacaktır. Artık bu alametten sonra kıyamet kopacak, imtihan bitip hesap görme ve karşılıkların verileceği ebedi hayat başlayacaktır.
İŞTE KIYAMETİN GERÇEKLEŞMEYİ EN BEKLEYEN EN BÜYÜK 9 ALAMETİ...

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.